OPNINGSTIDER BRIMI SETER

Kvinne kosar med katt frå ein brisk på Brimi Seter

Frå 24. MAI

Vår

Frå 24. mai 2024 kan du besøke oss i helger fram til sommarsesongen.

På våren tilbyr vi helgepakker og enkelte opplegg midt i vekene.

Det er ikkje dyr på setra denne tida, men årstida er flott for fjellturar og feiringar av ymse slag.

Skråpå-tå meny kvar
laurdag kl 18.30.

3- retters setermeny blir servert kvar fredag kl 19.30. (Bordbestilling)

Hans og Ola i seterkafeen på Brimi Seter ein glad sommardag. Ferske setervaflar på disken.

Kring skuleferiestart

Sommar

17. juni 2024 tek vi med oss husdyra til fjells, og ekte setersesongen startar opp. Sommardagane er fyllt med gjestar og dyr på tunet, mjølking og ysting av Seterost. Ope for overnatting kvar dag heile sommaren til 25. august.

Ope seterkafé og seterbutikk
kl 11.00 – 18.00 kvar dag.

På låven serverar vi
vår 4-rettars signaturmeny
Skråpå-tå kvar kveld kl 18.30.

Hans, Ola, og Marit hoppande glade og klare for å ta i mot deg på Brimi Seter

KRING skuleferieslutt

Haust

Frå 23. august startar haustsesongen med helgepakkar til ut oktober.

I veke 35 og 36 tilbyr vi og pakka «Helg midt i veka».
Seterdyra er på plass og ysting pågår til midten av september.

Skråpå-tå blir servert kvar
laurdag kl 18.30.

3- retters setermeny blir servert kvar fredag kl 19.30.
(Bordbestilling)

Er dykk ei gruppe eller firma som ynskjer å booke pakke på midtveke vår eller haust,
men finn ikkje noko pakke på dette? Send oss ein førespurnad!

Opningstider låverestaurant med signaturmeny

4- rettars skråpå-tå


VÅR

Laurdagar kl 18.30

SOMMAR

Kvar kveld kl 18.30.

HAUST

Laurdagar kl 18.30

Og andre kveldar når vi har større grupper på setra

Opningstider låverestaurant

3- rettars setermeny


VÅR

Fredagar kl 19.30

SOMMAR

Inkludert i 2-døgnspakke

HAUST

Fredagar kl 19.30

OPNINGSTIDER

Seterkafé OG seterbutikk


VÅR

Laurdagar 13 – 17.

SOMMAR

Kvar dag 11.00-18.00.
Varme lunsjrettar
frå kl 13.00.

HAUST

Laurdagar 13 – 17.